چرا باید از چراغهای LED استفاده کرد

لامپ LED از آغاز فرآيند تجاري شدن تا کنون مدام در حال پيشرفت بوده و هر روز شاهد عرضه يک محصول
جديد با فناوري بالاتردر اين حوزه هستيم و با گذشت زمان قيمت عرضه اين محصولات نه تنها افزايشي نداشته
بلکه با کاهش قيمت نيز روبرو بوده است. همچنين دو برتري مهم فناوري LED نسبت به فلورسنت طول
عمربالاتر و مصرف انرژي پايين تراست. اما آيا با وجود اين مزيتها، خريد يک لامپ LED با قيمت بالاتر نسبت
به لامپ کم مصرف از لحاظ اقتصادي توجيه پذير است؟ در پاسخ بايد ديد وضعيت لامپهاي LED نسبت به
مشابه کم مصرف از نظر مصرف انرژي و طول عمر چگونه است.
🔹 يک لامپ LED مرغوب در مقايسه با لامپ کم مصرفي که به همان اندازه نوردهي دارد تا 04 درصد مصرف
برق کمتري دارد. معني ساده تر اين جمله آن است که با توجه به ميزان مصرف برق چنانچه يک لامپ LED را
با قيمتي 04 درصد بالاتر از مشابه کم مصرف خريداري نماييم باز هم از نظر اقتصادي متحمل زيان نشده ايم.
🔹 ويژگي دوم لامپ هاي LED که مربوط به طول عمر بسيار بالاي آنها نسبت به مدلهاي کم مصرف است کفه
ترازوي صرفه اقتصادي را بصورت کامل به طرف اين سري از لامپها سنگين ميکند. مثلا اگر در بدترين وضعيت
طول عمر يک لامپ LED را تنها 3 برابر طول عمر يک لامپ کم مصرف مشابه در نظر بگيريم آنوقت حتي اگر
قيمت لامپ LED سه برابر مشابه کم مصرف هم باشد باز هم خريد لامپ LED مقرون به صرفه تر خواهد بود
چرا که به ميزان 04 درصد مصرف برق پايينتري دارد.

10دلیل برای استفاده از لامپ های LED
1 بازدهی بین 02 تا 02 لومن بر وات
0 قابلیت اطمینان بالا
3 عمر مفید بالا
4 عدم وجود پرتو های فرابنفش و مادون قرمز
5 قابلیت به کارگیری در دماهای 42 تا 05 +درجه -
6 ایجاد حرارت بسیار کم
7 قابلیت استفاده از هردو نوع جریان AC و DC
0 قابل استفاده با ولتاژهای بسیار پایین
9 افزایش بازده در شرایط کاهش جریان
12 امنیت بالا